Warning: Use of undefined constant ‘FORCE_SSL_LOGIN’ - assumed '‘FORCE_SSL_LOGIN’' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/mohammadipaint/public_html/wp-config.php on line 45

Warning: Use of undefined constant ‘FORCE_SSL_ADMIN’ - assumed '‘FORCE_SSL_ADMIN’' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/mohammadipaint/public_html/wp-config.php on line 46
قیمت نقاشی ساختمان 97 مصوب شده توسط صنف نقاشان - نقاشی ساختمان محمدی
سفارش نقاشی ساختمان

قیمت نقاشی ساختمان ۹۷ مصوب شده توسط صنف نقاشان

تعرفه مصوب شده در انجمن صنفی نقاشان ساختمان تهران

طبق صورت جلسه داخلی انجمن صنف نقاشان دررابطه با قیمت نقاشی ساختمان ۹۷، بدین وسیله به اطلاع عموم می رساند علی رغم درخواست ها و انتقادات مکرر پیمانکاران و کارگران نقاش ساختمانی از جایگاه قانونی خودشان همانا انجمن صنفی می باشد بیان داشته اند که به دلیل عدم نرخ مشخص و مصوبه قانونی حاکم در روابط کارفرما و پیمانکاران و در زمینه ورود افراد فاقد مهارت فنی به جایگاه افراد مجرد که موجب سوء استفاده های فراوان می شود، لذا درخواست رسیدگی قاطع از طرف انجمن صنفی کارگران نقاش ساختمانی شده اند با عنایت ویژه به درخواست کنندگان محترم بعد از تشکیل جلسات رسمی و مکرر در دفتر انجمن برای حل مشکل مذکور فی ما بین هیئت مدیره و بازرسان و صاحب‌نظران نتیجه نهایی این جلسات به قرار ذیل اتخاذ می گردد با توضیح بر اینکه قیمت ها با توجه به افزایش قیمت رنگ های روغنی و فوری و غیره تغییر یافته است.

کار نقاشی درجه یک از روی گچ (کارنو) با وضعیت عالی که تمام مراحل نقاشی و اصول آن رعایت شود و رنگ مصرفی نیز استاندارد باشد.

مصالح به کار رفته بر عهده پیمانکار می‌باشد.

۱-اجرای هرمترمربع رنگ روغنی ۱۸۰٫۰۰۰ ريال روی گچ

۲-رنگ پلاستیک استاندارد هر متر مربع به مبلغ ۱۳۰٫۰۰۰ ريال روی گچ

۳-درب و پنجره های آهنی و چوبی و نرده ای هرمترمربع با مصالح با اوصاف فوق ۲۰۰٫۰۰۰ ريال

۴-چهارچوب های آهنی هر متر طول با مصالح ۹۵٫۰۰۰ ريال

۵-چهارچوب های چوبی با مصالح با اوصاف فوق ۱۲۰٫۰۰۰ ريال

۶-ابزارهای گچی هرمتر طول بری رنگ روغنی ۶۵٫۰۰۰ ريال

۷-برای رنگ پلاستیک هر متر طول ۵۰٫۰۰۰ ريال

۸-رنگ حلال با آب اکرلیک هرمترمربع ۱۳۰٫۰۰۰ ريال

مصالح به کار رفته اگربرعهده کارفرما باشد به شرح ذیل می باشد:

۱-اجرای رنگ روغنی از روی گچ با وضعیت عالی که دربالا نیز به آن اشاره شده است، هر متر مربع ۱۰۰٫۰۰۰ ريال

۲-هر متر مربع رنگ پلاستیک ۸۰٫۰۰۰ ريال

۳-درب و پنجره فلزی و نرده ای ۹۰٫۰۰۰ ريال

۴-چهارچوب های فلزی هر متر طول ۸۰٫۰۰۰ ريال

۵-چهارچوب های چوبی هر متر طول ۷۵٫۰۰۰ ريال

۶-رنگ روغنی متر طول ابزارها ۶۰٫۰۰۰ ريال

۷-ابزار پلاستیکی ۴۰٫۰۰۰ ريال

۸-رنگ حلال با آب اکرلیک هر متر مربع با ۸۵٫۰۰۰ ريال

اجرای نقاشی ساختمان از روی رنگ (دست دوم) که کلیه مصالح به کار رفته بر عهده پیمانکارباشد:

۱-اجرای رنگ روغنی با کیفیت عالی هر متر مربع ۱۳۰٫۰۰۰ ريال

۲-اجرای رنگ پلاستیک با کیفیت عالی هر مترمربع ۱۰۰٫۰۰۰ ريال

۳-درب و پنجره آهنی و چوبی و نرده ای هر متر مربع ۸۵٫۰۰۰ ريال

۴-چهارچوب های فلزی هر متر طول ۹۰٫۰۰۰ ريال

۵-چهارچوب های چوبی هر متر طول ۱۰۰٫۰۰۰

۶-رنگ روغنی هر متر طول ابزارها ۶۰٫۰۰۰ ريال

۷-رنگ پلاستیک هرمتر طول ابزار گچی ۵۰٫۰۰۰ ريال

۸- رنگ حلال با آب اکریلیک هر متر مربع با ۱۱۰٫۰۰۰ ريال

اجرای نقاشی ساختمان از روی رنگ (دست دوم) که کلیه مصالح به کاررفته برعهده کارفرما باشد:

۱-رنگ روغنی عرمتر مربع ۱۰۰٫۰۰۰ ريال

۲-رنگ پلاستیک هرمترمربع ۷۰٫۰۰۰ ريال

۳-نرده ها و درب ها هر متر مربع ۷۰٫۰۰۰ ريال

۴-چهارچوب های چوبی مترطول ۷۰٫۰۰۰ ريال

۵-چهارچوب های آهنی متر طول ۶۰٫۰۰۰ ريال

۶-ابزار گچی روغنی ۵۰٫۰۰۰ ريال

۷-ابزارهای پلاستیکی ۴۰٫۰۰۰ ريال

۸-رنگ حلال با آب اکریلیک هر مترمربع ۹۰٫۰۰۰ ريال

اجرای نقاشی ساختمان با حلال آب: از روی رنگ(دست دوم)

۱-رنگ مولتی کالر هر مترمربع ۱۵۰٫۰۰۰ ريال با مصالح

۲-رنگ مولتی کالر بدون مصالح هر مترمربع ۱۰۰٫۰۰۰ ريال

۳-پتینه کاری هرمترمربع ۱۸۰٫۰۰۰ ريال

۴-رومالین هرمترمربع ۱۰۰٫۰۰۰ ريال با مصالح

۵-رومالین هرمترمربع ۸۰٫۰۰۰ ريال بدون مصالح

۶-کنیتکس پلاستیک هر مترمربع ۱۳۰٫۰۰۰ ريال با مصالح

۷-کنیتکس پلاستیک هر مترمربع ۹۵٫۰۰۰ ريال بدون مصالح

۸-کنیتکس روغنی هر مترمربع ۱۶۰٫۰۰۰ ريال با مصالح

۹-کنیتکس روغنی هر مترمربع ۱۲۰٫۰۰۰ ريال بدون مصالح

(نما)

۱۰-رنگ نما بتن شیمی با مصالح و اجرت ۲۰۰٫۰۰۰ ریال

۱۱-رنگ نما بتن شیمی بدون مصالح ۱۰۰٫۰۰۰ ریال

۱۲-رنگ نما حلال درآب هرمتر مربع با مصالح ۱۵۰٫۰۰۰ ريال

نکات قابل توجه:

۱-کارها اعم از زسرکاری و بتونه کاری با یک دست سمباده کاری ۵۰% درکار تازه از روی گچ محاسبه می شود.

۲-کلیه درب ها و چهارچوب و پنجره های آهنی در ساختمان نو که توسط نقاش، تمیزکاری و ضد زنگ زده می شود و تعداد کارگران روز مزدی و پول مصالح چداگانه محاسبه می شود.

۳-رنگ استخری خورده با مصالح به کار رفته هر متر مربع ۳۰۰٫۰۰۰ ريال

۴-رنگ استخری حلال در آب با مصالح هر متر مربع ۲۰۰٫۰۰۰ ريال

۵-ضد زنگ انجام شده در قسمت اسکلت هر کیلو ۹۰٫۰۰۰ ريال

۶-درزگیری با مواد مخصوص کناف کاری با مصالح هر متر طول ۱۰۰٫۰۰۰ ريال

۷-رنگ اپوکسی هر متر مربع با مصالح ۳۰۰٫۰۰۰ ريال

در خصوص کارهای فوری از قبیل سیلر و کلر؛ نیم پلی استر که تمامی مصالح به کار رفته بر عهده پیمانکار با شرایط ذیل تعیین قیمت می گردد:

۱-درب های چوبی ساده و سه لایه روکش دار هر متر مربع ۴۰۰٫۰۰۰ ريال

۲-درب های ساده چوبی هر متر مربع ۴۵۰٫۰۰۰ ريال

۳-درب های ابزار دار چوبی هر مترمربع ۴۷۰٫۰۰۰ ريال

۴-درب های چوبی شبکه دار هر متر مربع ۶۰۰٫۰۰۰ ريال

۵-درب های خورشیدی ابزار دار هر مترمربع ۶۵۰٫۰۰۰ ريال

۶-درب های منبت کاری شده نیم پلی استر هر متر مربع ۸۰۰٫۰۰۰ ريال

۷-اجرای تمام پلی استر ایستاده برای هر متر مربع ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال

۸-ابزار یا قرنیزهای چوبی(با استفاده از رنگ فوری) مترطول ۲۰۰٫۰۰۰ ريال

۹-چهار چوب های چوبی(با استفاده از رنگ فوری) مترطول ۲۲۰٫۰۰۰ ريال

در خصوص کارهای فوری ازقبیل سیلر و کلر، نیم پلی استر بدون مصالح به کار رفته برعهده کارفرما باشد با شرایط ذیل تعیین قیمت می گردد:

۱-درب های چوبی ساده و سه لایه روکش دار هر متر مربع ۲۷۰٫۰۰۰ ريال

۲-درب های ساده چوبی هر مترمربع ۳۰۰٫۰۰۰ ريال

۳-درب های ابزاردر چوبی هر متر مربع ۳۵۰٫۰۰۰ ريال

۴-درب های چوبی شبکه دار هر متر مربع ۵۰۰٫۰۰۰ ريال

۵-درب های خورشیدی ابزاردار هر مترمربع ۶۲۰٫۰۰۰ ريال

۶-درب های منبت کاری شده نیم پلی استر هر مترمربع ۶۵۰٫۰۰۰ ريال

۷-اجرای تمام پلی استر ایستاده برای هر مترمربع ۷۰۰٫۰۰۰ ريال

۸-ابزارها یا قرنیزهای چوبی (با استفاده ازرنگ فوری) مترطول ۱۵۰٫۰۰۰ ريال

۹-چهارچوب های چوبی (با استفاده ازرنگ فوری) متر طول ۱۵۰٫۰۰۰ ريال می باشد.

*درساختمان هایی که اشکال هندسی دارند و سختی کار محسوب می شوند و نیز باقی مطالبی که در لیست به آن اشاره نشده طبق نظریه کارشناسان انجمن ارزشیابی خواهند شد.

*برای اجرای کار نقاشی درنمای ساختمان از قبیل کنیتکس و … ازطبقه سوم به بالا به ازای هر طبقه ۵ درصد به قیمت اضافه می شود.

موارد مهم:

۱-استادکارانی که دارای کارت عضویت انجمن صنفی وگواهی نامه مهارت فنی و حرفه ای هستند روزی ۹۰۰٫۰۰۰ ريال

۲-استادکارانی که دارای کارت عضویت درانجمن هستند روزی ۸۰۰٫۰۰۰ ريال

۳-استادکارانی که فاقد کارت عضویت درانجمن هستند روزی ۷۵۰٫۰۰۰ ريال

۴-کارگرانی که مقداری آشنایی به نقاشی ساختمان را دارند روزی ۵۵۰٫۰۰۰ ريال

۵-کارگرانی که اول ورودشان به کار نقاشی است روزی ۵۰۰٫۰۰۰ ريال

(توضیح بر اینکه قیمت های اعلام شده بر اساس مهارت و پیش برد کار مورد قبول واقع می شود. تقاضا می شود به قیمت های اعلام شده از طرف انجمن صنفی که کلیه کارفرمایان و پیمانکاران و کارگران محترم نسبت به آن احترام گذاشته و به تعدیل حقوق یکدیگر ارج نهند و به خاطر ساماندهی و مجرای قانونی یافتن تشکیل صنفی با مسئولین انجمن همکاری و ارتباط مستمر داشته باشد.)

منبع: xhousepainting.com

نقاشی ساختمان لاکچری در قیطریه

نقاشی ساختمان قیطریه، تجریش و الهیه

نقاشی ساختمان قیطریه، تجریش و الهیه  رنگ آمیزی ساختمان یکی از مراحل پایانی و نازک کاری است که جذابیت دکوراسیون را نمایان می کند. در این مرحله همه چیز بستگی…
نقاشی ساختمان ساده

نقاشی ساختمان ساده

نقاشی ساختمان ساده نقاشی ساختمان ساده یک روش مناسب و کم هزینه جهت تغییر زیبا و چشمگیر در فضای مورد نظر به شمار می آید. شاید در نگاه اول این…
استادکار نقاشی ساختمان

استادکار نقاشی ساختمان

استادکار نقاشی ساختمان بهترین استادکار نقاشی ساختمان چه ویژگی هایی دارد؟ هزینه نقاشی ساختمان در تهران چقدر است؟ چطور نقاش ساختمان روزمزد پیدا کنیم؟ آیا نقاشی ساختمان فوری انجام می…
رنگ آمیزی منزل با رنگ سال ۲۰۲۱ 

رنگ آمیزی منزل با رنگ سال ۲۰۲۱

رنگ آمیزی منزل با رنگ سال ۲۰۲۱  تصمیم برای رنگ آمیزی منزل می تواند تاثیر مثبتی بر تغییر دکوراسیون داشته باشد. به وجود آمدن ایده های جدید برای طراحی داخلی…
نقاشی ساختمان قیطریه، تجریش و الهیه

نقاشی ساختمان با رنگ روغنی

نقاشی ساختمان با رنگ روغنی رنگ روغنی یکی از رنگ های نام آشنا و قدیمی است که تقریبا همه افراد با آن آشنا هستند. این رنگ در گذشته کاربرد زیادی…
نقاشی ساختمان با رنگ پلاستیک

نقاشی ساختمان با رنگ پلاستیک

نقاشی ساختمان با رنگ پلاستیک زمانی که تصمیم می گیرید برای ایجاد تنوع در محیط اطرافتان از رنگ استفاده کنید، با انتخاب های زیادی روبرو می شوید. رنگ های متنوعی…