سفارش نقاشی ساختمان

نقاشی و رنگ آمیزی مدارس و مهدهای کودک

جهت نگهدای بهینه از مدارس هر ساله به علت تردد و شیطنت های کودکانه نیاز به تعمیر و بازسازی دارد. فصل تابستان در هنگام تعطیلی مدارس و نبود دانش آموزان بهترین زمان برای نقاشی و رنگ آمیزی و آماده نمودن محیطی شاد و پرنشاط برای شروع سال تحصیلی جدید است.

گروه نقاشی ساختمان محمدی با اجرای بسیاری از تکنیک های متفاوت نقاشی با اتکا بر کادر جدید از کارگران مجهز به قابلیت جدید معماری و ساختمانی جدید، آماده نقاشی و رنگ آمیزی مدارس، مهدهای کودک ، دانشگاه و موسسات آموزشی می باشد.

بازسازی پوسته نمای ساختمان این مدرسه و اجرای رنگ آمیزی و نقاشی پروژه ای با پارامترهای فنی و بلند پروازانه بوده است.

 

School-rebuilding-naghashimohammadi (3)

School-rebuilding-naghashimohammadi (4)

School-rebuilding-naghashimohammadi (5)

School-rebuilding-naghashimohammadi (6)

School-rebuilding-naghashimohammadi (7)

School-rebuilding-naghashimohammadi (8)

School-rebuilding-naghashimohammadi (9)

School-rebuilding-naghashimohammadi (10)

School-rebuilding-naghashimohammadi (11)

School-rebuilding-naghashimohammadi (12)

 

رنگ آمیزی مدارس دولتی ، رنگ آمیزی مدارس غیرانتفاعی ، رنگ آمیزی دیوار مدارس ، رنگ آمیزی درب مدارس ، رنگ آمیزی پنجره مدارس ، نقاشی و رنگ آمیزی مدرسه ، رنگ آمیزی کلاس ها ، خوشنویسی دیوار ، نقاشی دیواری شاد و کودکانه مخصوص مدارس و مهدکودک ، نقاشی و رنگ آمیزی با رنگ های شاد برای مهدکودک ، نقاشی و رنگ آمیزی مدارس و مهدکودک با رنگ بی بو ، نقاشی مدرسه فوری ،

بررسی کوتاه
تاریخ نگارش
خلاصه بررسی
نقاشی و رنگ آمیزی مدارس
امتیاز
۴1star1star1star1stargray