سفارش نقاشی ساختمان
School-rebuilding-naghashimohammadi (1)

نقاشی و رنگ آمیزی مدارس و مهدهای کودک

جهت نگهدای بهینه از مدارس هر ساله به علت تردد و شیطنت های کودکانه نیاز به تعمیر و بازسازی دارد. فصل تابستان در هنگام تعطیلی مدارس و نبود دانش آموزان بهترین زمان برای نقاشی و رنگ آمیزی و آماده نمودن محیطی شاد و پرنشاط برای شروع سال تحصیلی جدید است. گروه نقاشی ساختمان محمدی با اطلاعت بیشتر دربارهنقاشی و رنگ آمیزی مدارس و مهدهای کودک[…]