سفارش نقاشی ساختمان
رنگ آبی

تاثییرات رنگ آمیزی در محیط شهری

تاثییرات رنگ آمیزی در محیط شهری رنگ آمیزی شهر شاشوان این شهر شهرت خود را مدیون رنگ آمیزی آبی خانه ها و ساختمان هایش می باشد. در شاون بیش از یکصد هتل پذیرای گردشگران وجود دارد. اگر از مردم این شهر دلیل آبی کردن شهر را بپرسیم  با دو جواب مواجه می شویم: برخی در اطلاعت بیشتر دربارهتاثییرات رنگ آمیزی در محیط شهری[…]